Để phát triển bản ghi nhớ hợp tác giữa SEARCA (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture) và Trường Đại học An Giang trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn đã tăng cường hợp tác với SEARCA thông qua việc nộp hồ sơ và xin thực hiện nhiều dự án nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau do Searca tài trợ hằng năm.

Lượt xem: 91

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 41,152

Đăng nhập