Trong khuôn khổ dự án Nâng cao Năng lực Nghiên cứu và Sáng tạo cấp quốc gia tại Việt Nam (strEngthening National researcH And iNnovation Capacities in viEtnam) viết tắt là ENHANCE gồm 06 trường Đại học tại Việt Nam (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Huế, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang) và 3 trường Đại học Châu Âu (Universidad de Alicante (Tây Ban Nha), SlovenkÁ TechinickÁ Univerzita V Bratislave (Slovakia), Trường Đại học, Glasgow Caledoninan University (UK); Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu và sáng tạo cho cán bộ quản lý và giảng viên trong quản lý và thực hiện các chương trình đào tạo nhắm mục tiêu với các chủ đề liên quan được lựa chọn trên cơ sở phân tích SWOT chuyên sâu; Tăng cường năng lực liên kết giữa các trường nhằm xây dựng mạng lưới các cơ quan nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam.

Lượt xem: 227

Dự án “Promoting the floating rice-based agro-ecological farming systems for a healthy society and adaptation to climate changes in the Lower Mekong Region and Myanmar”, funded by the Mitsui & Co. Environment Fund, led by A/Professor Jamie Pittock and Dr Van Kien Nguyen, at Fenner School of Environment & Society, the Australian National University, from April 2017 to March 2019.

Chủ nhiệm đề tài tại Việt Nam: Ts. Nguyễn Văn Kiền

Điều phối dự án: Ths. Lê Thanh Phong

Xem thông báo trong bài viết hoặc tải về toàn văn nội dung tại đây >>>

Lượt xem: 424

Để phát triển bản ghi nhớ hợp tác giữa SEARCA (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture) và Trường Đại học An Giang trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn đã tăng cường hợp tác với SEARCA thông qua việc nộp hồ sơ và xin thực hiện nhiều dự án nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau do Searca tài trợ hằng năm.

Lượt xem: 189

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau › cuối »

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,391

Đăng nhập