Danh mục hợp tác ngoài nước

 1. Dự án: "Hướng đến môi trường không có thuốc bảo vệ thực vật vùng Đông Nam Á" do PAN AP (Pesticide Action Network for Asia and the Pacific) tài trợ (Từ 2008 - 2018).

 2. Nghiên cứu: "Đánh giá hệ thống canh tác nông nghiệp sinh thái lúa mùa nổi cho một xã hội khỏe và thích ứng biến đổi khí hậu vùng hạ lưu sông Mekong và Myanmar " do Đại học Quốc gia Úc (ANU) và Mitsui Foundation tài trợ (2016).

 3. Nghiên cứu: "Vai trò của giới và những mối quan quan hệ: Sự tham gia của phụ nữ dân tộc trong quản lý nước ở xã Ô Lâm – huyện Tri Tôn – tỉnh An Giang do SEARCA (Philippine) tài trợ (2016-2017).

 4. Nghiên cứu: “Đánh giá hệ thống lúa mùa truyền thống đối với việc thích ứng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL" do SEARCA (Philippine) tài trợ (2016-2017).

 5. Nghiên cứu: "Quản lý nguồn tài nguyên nước trong cộng đồng vùng ĐBSCL" do Viện hàng lâm khoa học Hoa Kỳ (NSF) và USAID tài trợ (2015-2017).

 6. Nghiên cứu: "Đánh giá tính dài hạn của tính chất lý sinh và kinh tế xã hội dựa trên hệ thống lúa mùa nổi đối hệ thống lúa cao sản vùng ĐBSCL" do RUFFORD (Anh) tài trợ (2015-2016).

 7. Dự án: “Floodplain Natural Resources Governance For Future Livelihoods – Quản trị hợp lý tài nguyên thiên nhiên để cải thiện sinh kế ở vùng lũ của ĐBSCL” thuộc Chương trình Sáng kiến vùng hạ lưu sông Mekong (LMPPI) do USAID tài trợ, phối hợp với Đại học Cần Thơ thực hiện (2015-2016).

 8. Nghiên cứu: "Kiến thức - thái độ - hành vi trong việc sử dụng hoạt chất Paraquat và Chlorpyrifos tại Việt Nam" phối hợp với CGFED và SRD, do PAN AP tài trợ (2014).

 9. Nghiên cứu: “Phục hồi và định giá hệ thống sinh thái nông nghiệp đất ngập nước và kiến thức bản địa cho an ninh tài nguyên nước và khả năng thích ứng của cộng đồng vùng sông Mêkông” do tổ chức SEAMEO SEARCA (Trung tâm vùng Đông Nam Á về sau đại học và nghiên cứu về nông nghiệp) tài trợ (2013-2014).

 10. Nghiên cứu: Bảo tồn và lượng hóa hệ sinh thái nông nghiệp đất ngập nước và kiến thức đối với an ninh về nước và khả năng phục hồi tại ĐBSCL “Recovering and valuing wetland agro‐ecological systems and local knowledge for water security and community resilience in the Mekong region” do mạng lưới SUMERNET tài trợ (2014-2016).

 11. Phối hợp với Sở TNMT trong việc thực hiện một số hoạt động của Dự án Dự án “Växjö – An Giang Partnership Program for improved Waste Management” trong chương trình hợp tác giữa tỉnh An Giang và TP.Vaxjo – Thụy Điển (2014-2015).

 12. Phối hợp với Sở TNMT trong việc thực hiện một số hoạt động của Dự án “Pitea và An Giang - Cộng đồng bền vững” do Thụy Điển tài trợ và hợp tác với An Giang (2014-2015).

 13. Nghiên cứu: “Đánh giá năng lực quản lý, triển khai, thực hiện Luật dạy nghề từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp sử dụng lao động, cơ sở đào tạo nghề và người được đào tạo nghề ở Đồng bằng sông Cửu Long: Trường hợp ở tỉnh An Giang và Bến Tre”, được tài trợ bởi Văn phòng Quốc hội, Quỹ hỗ trợ PARAFF (2013-2014).

 14. Nghiên cứu về quản trị nước và hệ thống nông nghiệp trong vùng đê bao của An Giang, do M-Power tài trợ (2013).

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

 • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập