Danh mục hợp tác trong nước

1.     Nghiên cứu: “Đánh giá năng lực quản lý, triển khai, thực hiện Luật dạy nghề từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp sử dụng lao động, cơ sở đào tạo nghề và người được đào tạo nghề ở Đồng bằng sông Cửu Long: Trường hợp ở tỉnh An Giang và Bến Tre”, được tài trợ bởi Văn phòng Quốc hội, Quỹ hỗ trợ PARAFF (2013-2014).

2.     Thực hiện khảo sát “Đánh giá hiệu quả tập huấn Chương trình 1 Phải 5 Giảm tại tỉnh An Giang”. Đơn vị tài trợ: Sở nông nghiệp - PTNT An Giang (2014).

3.     Nghiên cứu về quản trị nước và hệ thống nông nghiệp trong vùng đê bao của An Giang, do M-Power tài trợ (2013).

4.     Nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả việc thực hiện sản xuất theo hướng GAP trong mô hình Cánh đồng mẫu lớn”. Đơn vị tài trợ: Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang (2013).

5.     Nghiên cứu “Khảo sát nhu cầu tiêu thụ gạo được sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP ở An Giang, và Tp. Hồ Chí Minh”, thuộc Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang tài trợ (2012).

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập