Bản tin tháng

Ban Giám đốc Trung tâm NC&PTNT xin giới thiệu Tóm tắt về các hoạt động NCKH và Dự án của Trung tâm trong năm 2016 (Vui lòng xem file đính kèm).

Lượt xem: 490

Những hoạt động nghiên cứu chính

 • CHƯƠNG TRÌNH “VIETNAM FIELD SCHOOL 2016” TẠI AN GIANG
 • THAM  DỰ  HỘI  THẢO  “QUẢN  TRỊ  TÀI  NGUYÊN  VÀ  TÁI CƠ  CẤU  NÔNG  NGHIỆP  TRONG  CẢNH  LIÊN  KẾT  VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”
 • TRIỂN  KHAI  NGHIÊN  CỨU  “KHẢO  SÁT  ĐẤT,  NƯỚC,  ĐA  DẠNG SINH HỌC VÀ KINH TẾ XÃ HỘI TRONG TIỂU VÙNG ĐÊ BAO VÀ VÙNG LÚA NỔI TỈNH AN GIANG”
 • THỰC  HIỆN  PRA TRONG  NGHIÊN  CỨU  “PHỤC  HỒI VÀ  ĐỊNH  GIÁ  HỆ THỐNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP ĐẤT NGẬP NƯỚC, KIẾN THỨC BẢN ĐỊA CHO AN NINH TÀI NGUYÊN NƯỚCVÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CÔNG ĐỒNG VÙNG SÔNG MEKONG”
 • THAM GIA HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA DỰ ÁN  SUMERNET (SUSTAINABLE MEKONG RESEARCH NETWORK”
 • HỘI THẢO KHOA HỌC “NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  NÊN  LÀM  GÌ  KHI  HIỆP  ĐỊNH  ĐỐI  TÁC  XUYÊN  THÁI  BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐƯỢC THỰC THI”
 • THỰC HIỆN LẤY MẪU NƯỚC Ở AN GIANG THUỘC NGHIÊN CỨU “QUẢN TRỊ NƯỚC TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC ĐBSCL”
 • THỰC HIỆN  THU HOẠCH VÀ ĐO ĐẾM CÁC THÍ NGHIỆM SO SÁNH QUẦN THỂ TRÊN LÚA MÙA NỔI (LMN) – DỰ ÁN PANAP
Lượt xem: 654
 • Thực  hiện  dự  án  “Quản  trị  hợp  lý  tài  nguyên  thiên nhiên để cải thiện sinh kế ở vùng lũ Đồng bằng Sông Cửu Long
 • Tiếp  tục  thực  hiện  đề  tài  nghiên  cứu:  “Phục hồi và phát triển các giống/dõng löa mùa nổi địa phương tại An Giang”
 • Thực hiện phỏng vấn sâu ở Sóc Trăng thuộc nghiên cứu “Quản trị nước trong cộng đồng dân tộc ĐBSCL”
 • Tham  dự  tập  huấn  “  phương  pháp  phân  tích  định tính và định lượng trong nghiên cứu khoa học”

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Lượt xem: 628

Trang

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

 • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập