Chuyên gia, Cộng tác viên Tình nguyện viên

Danh sách cộng tác viên nước ngoài/sau đại học

STT Họ và tên Thông tin
1 Caitlin Grady Caitlin Grady worked in collaboration with the RCRD in order to complete fieldwork for her dissertation in Ecological Sciences and Engineering at Purdue University. She is evaluating organizations working on water resource management and development in the Mekong Basin and also interested in mapping local areas that are vulnerable to the loss of drinking water access. With the help of the RCRD Staff, Caitlin completed hundreds of household surveys and collected water quality samples."
2 Lâm Chi Thông

Biography

Thong is an engineer of Food Technology, Agriculture Faculty of An Giang University at An Giang Province in Vietnam. He was graduated about Food Technology from Agriculture Faculty, An Giang University in 2015.

Thong received the Scholarship (Darmasiswa Scholarship) from Agriculture Faculty of Andalas University from February 2014 to July 2015. So he was undertaken his thesis for University thesis in Andalas University, Indonesia. His thesis name was "the effect of natural preservatives on the quality of juice and sugar cake of Sugar Palm (Arengapinnata L.)", in the thesis he was got high mark from the lectures (grade Point: 4/4). he received the supervise from PhD Ho Thanh Binh and PhD Tran Phuong Lan from An Giang University and Prof Ardi from Andalas University. He was graduated with degree classification is very good.

The present, he received scholarship from Agriculture Faculty, Andalas University. So he is studying master degree of Agronomy in Agriculture Faculty, Andalas University, Indonesia.

CV here

Danh sách sinh viên là cộng tác viên của Trung tâm

Sinh viên đã tốt nghiệp, hiện đang cộng tác

STT Họ và tên Ngành học / Lớp Nơi công tác hiện nay Số điện thoại Email
1 Hồ Nhựt Trường Khoa học cây trồng Tập đoàn Lộc Trời 0915 855 750

 

2 Phạm Tấn Đạt Sư phạm Sinh   0976 413 208 phamdatbiology@gmail.com

Sinh viên chưa tốt nghiệp, hiện đang cộng tác


STT Họ và tên Ngành học/ Lớp Số điện thoại Email
1 Lê Phê Tân DH15BT2 0976 020 053  
2 Nguyễn Vũ Linh DH15BT 0966 232 608  
3 Trần Thành Tài DH15TT2 0979 666 432  
4 Lê Vũ An DH15TT2 01628 144 511  
5 Nguyễn Tấn Lực DH15BT2 0981 978 794  
6 Hồ Vũ Luân DH15BT1 0968 845 237  
7 Nguyễn Phước An DH15TT1 01224 191 761  
8 Nguyễn Văn Minh Trung DH15TT2    
9 Lê Minh Ngân Thụy DH16TT    
10 Nguyễn Hữu Có DH16BT2    
11 Lê Trung Kiên DH16PN    
12 Nguyễn Hữu Phước DH15PN2 01292 300 796  

Sinh viên đã tốt nghiệp, hiện đã ngưng cộng tác


STT Họ và tên Ngành học/Lớp Số điện thoại Email
1 Nguyễn Thành Vũ DH11PN 01686 000 833 nguyenthanhvu058@gmail.com
2 Trần Nhật Tân DH11PN 01652 099 920  trannhattan9892@gmail.com
3 Lê Văn Sang DH11PN 01634 596 367 lvsang11pn@gmail.com
4 Lê Thanh Hoài DH11PN 0962 631 436 lthoai11pn@gmail.com
5 Đinh Thị Yến Nhi DH11PN 01677 760 686 dtynhi11pn@gmail.com
6 Lê Văn Đường DH11PN 01677 778 072 lvduong11qr@gmail.com
7 Trần Thị Kim Quyên DH11PN 01215 933 683 ttkquyen11qr@gmail.com
8 Lưu Thị Mỹ Trinh DH11PN 01646 491 010 ngok11pn@gmail.com
9 Lê Văn Thi DH11PN 01689 818 929 anhhungcolao.thi@gmail.com
10 Huỳnh Thị Nhanh DH11PN    
11 Trần Thanh Bảo DH12PN 01689 896 615 ttbao1991@gmail.com
12 Tôn Long Trường DH12PN 0165 588 767 truong12tt@gmail.com
13 Lê Khải Siêu DH12PN    
14 Trần Thị Thu Sương DH12PN    
15 Phạm Quốc Phong DH12PN 01649 901 704 phamquocphong12pn@gmail.com
16 Lê Hoài Phong DH12PN 0988 049 073 lhphong_12pn@agu.edu.vn
17 Lâm Văn Bắc DH12PN    
18 Tạ Mỹ Linh DH13PN   tmlinh_13pn@agu.edu.vn 
19 Nguyễn Thị Thùy Vinh DH13PN    
20 Nguyễn Trung Tín DH13PN 0984 541 673 nttin_13pn@agu.edu.vn
21 Nguyễn Minh Nghĩa CD37TT 0984 264 187 mnghiacd37tt@gmail.com
22 Nguyễn Thanh Trí CD37TT 01628 222 453 thanhtri408agu@gmail.com
23 Lê Minh Trường DH14BT    
24 Nguyễn Phúc Hậu DH14BT    
25 Bùi Trung Hiếu DH14BT    
26 Trần Nguyên Tài Phú DH14BT    
27 Hồ Thái Thông DH14BT    
28 Hồ Phi Hùng DH14BT    
29 Huỳnh Vũ Luân DH14TH    
30 Phạm Tấn Lực DH14BT    
31 Võ Tấn Minh DH14BT    
32 Nguyễn Khoa Nam DH14BT    
33 Trương Nhật Tuấn DH14BT    
34 Trương Minh Nhật DH14BT    
35 Nguyễn Trung Tín DH14PN    
36 Kim Tử Bảo DH14PN    
37 Nguyễn Thị Thanh Huyền DH14PN    
38 Nguyễn Hoàng Phương Nhi DH14PN    
39 Lê Văn Trưởng DH14PN    
40 Nguyễn Trương Thiện Tài CD38TT    

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập