dttquynh

Ths. Đặng Thị Thanh Quỳnh

- Chức vụ:

  • Chuyên viên nghiên cứu

- Học vị:

  • Thạc sỹ: Phát triển Nông Thôn (Đại học Cần Thơ)
  • Kỹ sư: Môi trường (Đại học Cần Thơ)

- Năm sinh: 22-09-1978

- Quê quán: Phú Tân, An Giang

- Địa chỉ liên lạc:

- Lĩnh vực chuyên sâu:

  • Chiến lược sinh kế bền vững
  • Kế hoạch phát triển cộng đồng 
  • Tín dụng nông thôn
  • Kinh tế Nông nghiệp

Lý lịch khoa học (CV)

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập