I. THÔNG TIN

- Địa điểm: UBND xã Vĩnh Phước

- Thời gian: 01 ngày, ngày 05 tháng 04 năm 2013

- Mục tiêu: Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển Lúa mùa nổi và các giải pháp thực hiện kế hoạch.

- Tổ chức: UBND huyện Tri Tôn

- Tài trợ: Dự án Quản lý nước và thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh An Giang (Dự án GIZ An Giang)

Lượt xem: 1,320

Hội thảo

Cây trồng biến đổi gen – Cơ hội và thách thức

là một chuổi các seminar cho các đối tượng khác nhau được Trung tâm NC PTNT tổ chức với sự tài trợ từ PAN AP

I. Seminar với Nông dân

Mục tiêu:

Lượt xem: 2,086

Trang

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập