Giới Thiệu

GIỚI THIỆU

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn là là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học An Giang. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 672/QĐ-UB-TC ngày 05/07/2003 của UBND tỉnh An Giang. Trung tâm là nơi tổ chức thực hiện các nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phát triển nông thôn, môi trường, biến đổi khí hậu nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và khu vực (ĐBSCL).

Trụ sở của trung tâm đặt tại Trường Đại học An Giang, Tầng 2 – Tòa nhà Thư viện – Trung tâm, Số 18 đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại số: 0763.943694.

Fax: 0763.945182.

Email: rcrd@agu.edu.vn,

Website: http://rcrd.agu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Trung tâm có các chức năng:

 • Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao những kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn tổng hợp, môi trường và biến đổi khí hậu, qua đó góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.
 • Tổ chức đào tạo, huấn luyện những kiến thức liên quan đến lĩnh vực phát triển nông thôn, môi trường và biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đối tượng huấn luyện là nhân dân, cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý.
 • Tham gia giảng dạy trong các chương trình đào tạo trong và ngoài trường.
 • Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan phát triển nông thôn, môi trường và biến đổi khí hậu.
 • Quan hệ, liên kết với các cơ quan quốc tế, các trường Đại học, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Trung tâm có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Tham gia đề xuất phương hướng và chương trình nghiên cứu cụ thể về phát triển nông thôn, môi trường và biến đổi khí hậu.
 • Tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền giao cho TT chủ trì.
 • Kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách phát triển nông thôn, môi trường và biến đổi khí hậu tại địa phương.
 • Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển Trường Đại học An Giang.
 • Tham gia giảng dạy và tổ chức các lớp huấn luyện trong và ngoài trường.
 • Tổ chức trao đổi và hợp tác khoa học với cá tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước trên lĩnh vực phát triển nông thôn, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của Nhà nước.
 • Tổ chức các dịch vụ về thông tin, tư vấn kỹ thuật, bồi dưỡng tay nghề; phổ biến, ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật – công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, môi trường và biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật tạo điều kiện để TT hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

 • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập