Liên hệ

1. Giám đốc: Ts. Nguyễn Văn Kiền
     Di động: 0966 309 356
     Email: kienanu@gmail.com, nvkien@agu.edu.vn

2. Phó giám đốc: Lê Thanh Phong
     Di động: 0919 185 835
     Email: ltphongdt@gmail.com,  ltphong@agu.edu.vn

3. Phó giám đốc: Trịnh Phước Nguyên
     Di động: 0979 503 496
     Email: tpnguyen@agu.edu.vn, nguyentrinhphuoc@gmail.com

4. Văn phòng: Lê Phương Việt
     Điện thoại: +84 02963 943 694
     Di động: +84 906 797689
     Email: lpviet@agu.edu.vn

     TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
     Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
     Điện thoại: +84 02963 943 694
     Fax: +84 783 945 182   
     Email: ttncptnt.dhag@angiang.gov.vn, rcrd@agu.edu.vnrcrd.agu@gmail.com

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập