ThS. Nguyễn Chí Thanh

- Chức vụ:

Nghiên cứu viên

- Học vị:

Thạc sỹ: Nuôi trồng thủy sản (Đại học Nông lâm TP.HCM)

Kỹ sư: Nuôi trồng thủy sản (Đại học Nông lâm TP.HCM)

- Năm sinh: 07-04-1982

- Quê quán: TP. Long Xuyên, An Giang

- Thông tin liên hệ:

Email: nchithanh@agu.edu.vn;

           nchithanh.agu@gmail.com

Mobile: +84 913070482

- Định hướng nghiên cứu:

Phân tích khía cạnh Kỹ thuật và Hiệu quả tài chính của các mô hình Nuôi trồng Thủy sản

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống Aquaponics - [sự kết hợp từ Aquaculture (Nuôi trồng Thủy sản) và Hydroponics (Thủy canh)]

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong Quản lý - Quy hoạch Nuôi trồng Thủy sản

Lý lịch khoa học (CV)

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập