Nhân sự

  BAN GIÁM ĐỐC  

Lê Thanh Phong

ThS. Khoa học Cây trồng

Phó Giám đốc Trung tâm

Tổ trưởng tổ Nông nghiệp và Chuyển giao KHCN

Thông tin liên hệ

Email:

ltphong@agu.edu.vn

ltphongdt@gmail.com

Mobile:

(+84) 0919 185 835

Skype: lethanhphongdhag

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Nguyễn Văn Kiền

TS. Xã Hội học

Giám đốc Trung tâm

Tổ trưởng tổ Môi trường và Biến đổi khí hậu

Thông tin liên hệ

Email:

nvkien@agu.edu.vn

kienanu@gmail.com

Mobile:

(+84) 0966 309 356

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Trịnh Phước Nguyên

ThS.

Phó Giám đốc Trung tâm

Tổ trưởng tổ Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn

Thông tin liên hệ

Email:

tpnguyen@agu.edu.vn

nguyentrinhphuoc@gmail.com

Mobile:

(+84) 0979 503 496

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

TỔ NÔNG NGHIỆP VÀ CHUYỂN GIAO KHCN TỔ MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỔ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trương Ngọc Thúy

ThS. Phát triển bền vững

Tổ phó tổ Nông nghiệp và Chuyển giao KHCN

Thông tin liên hệ

Email:

tnthuy@agu.edu.vn

tnthuy.agu@gmail.com

 

Mobile:

 

(+84) 0918 827 059

 

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Trần Anh Thông

NCS. Sinh thái Nhân văn - Chuyên về Quản lý nước

Thành viên tổ Môi trường và Biến đổi khí hậu

Thông tin liên hệ

Email:

tathong@agu.edu.vn

tathong.rcrd@gmail.com

 

Mobile:

 

(+84) 01234 382 023

(+61) 0451 226 970

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Trang Thị Mỹ Duyên

ThS. Quy Hoạch Phát Triển Vùng và Nông Thôn

Tổ phó tổ Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn

Thông tin liên hệ

Email:

ttmduyen@agu.edu.vn

ttmduyen@gmail.com

Mobile:

 

(+84) 0915 324 878

 

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Huỳnh Ngọc Đức

ThS.

Thành viên tổ Nông nghiệp và Chuyển giao KHCN

Thông tin liên hệ

Email:

hnduc@agu.edu.vn

 

Mobile:

 

(+84)

 

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Đặng Thị Thanh Quỳnh

NCS. Phát triển Nông thôn

Thành viên tổ Môi trường và Biến đổi khí hậu

Thông tin liên hệ

Email:

dttquynh@agu.edu.vn

dttquynhagu@gmail.com

Mobile:

 

(+84) 0919 993 567

 

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Võ Duy Thanh

NCS.

Thành viên tổ Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn

Thông tin liên hệ

Email:

vdthanh@agu.edu.vn

vdthanh@gmail.com

Mobile:

 

(+84) 0164 66 22229

 

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Lê Thị Phương Đông

ThS. Thú Y

Thành viên tổ Nông nghiệp và Chuyển giao KHCN

Thông tin liên hệ

Email:

ltpdong@agu.edu.vn

ltpdong.agu@gmail.com

 

Mobile:

 

(+84) 0987 573 983

 

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Trần Xuân Long

HVCH. Biến đổi khí hậu

Thành viên tổ Môi trường và Biến đổi khí hậu

Thông tin liên hệ

Email:

txlong@agu.edu.vn

txlongagu@gmail.com

Mobile:

 

(+84) 0907 769 189

 

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Hồ Thị Ngân

ThS. Phát triển nông thôn

Thành viên tổ Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn

Thông tin liên hệ

Email:

htngan@agu.edu.vn

hothingan@gmail.com

Mobile:

(+84) 987 687 577

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Lê Thái Mộng Huyền

ThS. Phát triển Nông thôn

Thành viên tổ Nông nghiệp và Chuyển giao KHCN

Thông tin liên hệ

Email:

huyen.ltmh@gmail.com.vn

 

Mobile:

(+84) 0932 886 006

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Nguyễn Văn Thái

ThS. Phát triển Quốc tế

Thành viên tổ Môi trường và Biến đổi khí hậu

Thông tin liên hệ

Email:

nvthai@agu.edu.vn

nvthai6rd@gmail.com

Mobile:

(+84) 0986 946 486

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Đặng Minh Mẫn

ThS. Phát triển Nông thôn

Thành viên tổ Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn

Thông tin liên hệ

Email:

 

dangminhman86@yahoo.com

Mobile:

 

(+84)

 

Skype:

 

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Lâm Quốc Phương

KS. Bảo vệ Thực vật

Thành viên tổ Nông nghiệp và Chuyển giao KHCN

Thông tin liên hệ

Email:

lqphuong@agu.edu.vn

lamquocphuong@gmail.com

Mobile:

(+84) 0932 807 402

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Võ Văn Ốc

KS. Phát triển Nông thôn

Thành viên tổ Môi trường và Biến đổi khí hậu

Thông tin liên hệ

Email:

vvoc@agu.edu.vn

vovanoc@gmail.com

Mobile:

(+84) 0902 769 133

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Trần Thị Thuận

KS. Phát triển nông thôn

Thành viên tổ Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn

Thông tin liên hệ

Email:

 

 

Mobile:

(+84)

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Nguyễn Chí Thanh

ThS. Nuôi trồng Thủy sản

Thành viên tổ Nông nghiệp và Chuyển giao KHCN

Thông tin liên hệ

Email:

 nchithanh@agu.edu.vn

nchithanh.agu@gmail.com

Mobile:

(+84) 0913 07 04 82

Skype: nchithanh.agu

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Võ Phú Quí

KS. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Thành viên tổ Môi trường và Biến đổi khí hậu

Thông tin liên hệ

Email:

vpqui@agu.edu.vn

vophuquibc@gmail.com

Mobile:

(+84) 0966 633 021

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Đặng Thanh Phú

ThS. Phát triển nông thôn

Thành viên tổ Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn

Thông tin liên hệ

Email:

 

thanhphudang@gmail.com.vn

Mobile:

(+84) 0931 067 173

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

  TỔ HÀNH CHÍNH - VĂN PHÒNG  

Lê Phương Việt

CN. Anh văn

Thành viên tổ Hành chính - Văn phòng

Thông tin liên hệ

Email:

lpviet@agu.edu.vn

lephuongviet86@gmail.com

Mobile:

(+84) 0906 797 689

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

Mã Quang Thịnh

CN. Kế toán

Thành viên tổ Hành chính - Văn phòng

Thông tin liên hệ

Email:

mqthinh@agu.edu.vn

 

Mobile:

(+84)

Skype:

Xem chi tiết trang cá nhân >>>

 

 

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập