Chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định của pháp luật góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản địa phương, theo đó ngày 11/02/2014 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xem chi tiết bài viết tại cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

Tải nội dung chi tiết của chỉ thị tại Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập