Seminar về "ứng dụng phần mềm sử dụng và quản lý thông tin địa lý phục vụ nghiên cứu khoa học trên nền máy tính bảng"

  • Báo cáo viên: Ths. Phạm Duy Tiễn
  • Thời gian: lúc 2:30, tại Văn Phòng TT. NC&PTNT, Lầu 2 Tòa nhà thư viện
  • Ngày thứ ba, 2/12/2014

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập