Danh sách các đề tài cấp Trung tâm đã thực hiện năm 2011

Có 11 đề tài cấp Trung tâm đã thực hiện năm 2011

STT

Họ và tên

Tên đề tài

1

Nguyễn Hữu Trí

 

Liên kết nông dân với thị trường: Thực tiễn & mô hình liên kết trong  ngành hàng rau màu ở tỉnh An Giang.

2

Nguyễn Hữu Trí

 

Khảo sát phân hoá giàu - nghèo ở khu vực nông thôn tỉnh An Giang

3

Trang Thị Mỹ Duyên

Phân tích tình hình sản xuất lúa Nhật của nông dân trên địa bàn huyện Phú Tân và Thoai Sơn, tỉnh An Giang

4

Trần Xuân Long

Ảnh hưởng của hạn hán đối với sản xuất nông nghiệp và khả năng thích ứng của nông hộ tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

5

Võ Duy Thanh

Tác động của lũ thấp đến đời sống nông dân trồng lúa huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

6

Hồ Thị Ngân

Ảnh hưởng của lũ thấp đến hoạt động sản xuất ghe, xuồng của người dân xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

7

Đỗ Thị Thúy Diễm

 

Khảo nghiệm mô hình trồng hoa Hướng Dương và Đậu Bắp trên bờ ruộng vụ Thu Đông 2011 tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

8

Trang Thị Mỹ Duyên

Tác động của tín dụng trong nông nghiệp đến sinh kế của hộ nông dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

9

Đặng Thị Thanh Quỳnh

 

Ảnh hưởng của mực nước lũ đế sinh kế của người dân tỉnh An Giang

10

Lê Thanh Phong
Trần Anh Thông

 

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến nông dân trồng lúa trong việc áp dụng mô hình “1 phải 5 giảm” ở huyện Châu Thành An Giang

11

Lê Thanh Phong
Trần Anh Thông

 

Tác động của thuốc BVTV đối với sức khỏe của người phun thuốc thuê ở Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập