Danh sách các đề tài cấp Trung tâm đã thực hiện năm 2012

Có 12 đề tài cấp Trung tâm đã thực hiện năm 2012

STT

Họ và tên

Tên đề tài

1

Ths.Đỗ Thị Thúy Diễm

Thực trạng và sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lí rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

2

Ths.Lê Thị Phương Đông

Khảo nghiệm mô hình chăn nuôi heo trên đệm lót sinh thái tại thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

3

Ths.Nguyễn Chí Thanh

Ảnh hưởng của thuốc trị ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819)) lên cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)) ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

4

Ths.Võ Duy Thanh

Hiện trạng không đất sản xuất và sinh kế nhóm hộ nghèo
Khmer không đất sản xuất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

5

Ths.Võ Duy Thanh

Ứng phó lũ lớn: Nghiên cứu điển hình về hoạt động hộ đê của cộng đồng tại xã Ô Long Vĩ - huyện Châu Phú - tỉnh An Giang

6

Ths. Mai Xuân Thảo

 

Nhận thức của nông dân và việc áp dụng các phương pháp canh tác bền vững theo xu hướng "sản xuất sạch hơn” trong sản xuất lúa tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

7

Ks. Trần Xuân Long

Tác động kinh tế-xã hội của xói lở bờ sông đến đời sống người dân nông thôn tại Tân Châu, tỉnh An Giang

8

Ths. Đặng Thị Thanh Quỳnh

Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của việc quản lí nước thải các ao nuôi cá tra dựa vào cộng đồng ở xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

9

Ths. Trang Thị Mỹ Duyên

 

Mức độ tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ giảm nghèo của phụ nữ Khmer tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

10

Ths. Hồ Thị Ngân

Đánh giá hiệu quả chương trình dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tại huyện Chợ Mới tỉnh An Giang

 

11

 

Ths. Trang Thị Mỹ Duyên

 

Nhu cầu cầu và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức trong sản xuất phi nông nghiệp của ngưới Chăm tại xã Châu Phong, Tân Châu An Giang

12

Ths. Lê Thanh Phong

Đánh giá nhận thức nông dân và các nguồn lực để thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia về nông thông mới tại xã Vĩnh Nhuận - huyện Châu Thành - tỉnh An Giang

13

Ths. Trương Ngọc Thúy

Nhận thức và thói quen sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trên rau màu của nông dân tại xã Kiến An- huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập