Danh sách các đề tài cấp Trung tâm thực hiện năm 2013

Có 14 đề tài cấp Trung tâm thực hiện năm 2013

STT

Họ và tên

Tên đề tài

1

Ts. Hồ Thanh Bình
Ths. Trần Nghĩa Khang

Đánh giá chất lượng thương phẩm gạo lúa mùa nổi xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

2

Ts. Nguyễn Văn Kiền

Khả năng phục hồi của cộng đồng đối với lũ: đánh giá hiệu quả mô hình giữ trẻ mùa lũ trong chiến lược sống chung với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long

3

Ths. Hồ Thị Ngân

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi tập quán canh tác lúa Nàng Nhen của người Khmer tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

4

Ths. Lê Thị Phương Đông

Khảo sát hiện trạng nguồn phụ - phế phẩm nông nghiệp trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang

5

Ths. Trần Văn Hiếu

Khảo sát và phân tích hiện trạng và tiềm năng phát triển kênh phân phối lúa mùa nổi – cây rau màu hiện có tại xã Vĩnh Phước

6

Ths. Lê Thanh Phong
Ths. Huỳnh Ngọc Đức

Khảo sát ảnh hưởng một số loại phân hữu cơ – vi sinh bón vào giai đoạn gieo sạ lên đặc tính nông học, năng suất và hiệu quả kinh tế của lúa mùa nổi tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang năm 2013-2014

4

Ths. Lê Thanh Phong
Ths. Lê Hữu Phước

Khảo sát ảnh hưởng một số loại phân hữu cơ – vi sinh bón vào giai đoạn sau lũ rút lên đặc tính nông học, năng suất và hiệu quả kinh tế của lúa mùa nổi tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang năm 2013-2014

5

Ths. Trang Thị Mỹ Duyên

Khảo sát tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, văn hóa sống chung với lũ trên địa bàn xã Vĩnh Phước, từ việc phát triển hệ thống lúa mùa nổi – cây rau màu

6

Ths. Phạm Duy Tiễn

Xây dựng bộ phim về lúa mùa nổi phục vụ du lịch và bảo tồn kỹ thuật sản xuất lúa mùa nổi truyền thống tại xã Vĩnh Phước

7

Ths. Huỳnh Ngọc Đức

Quan trắc đặc tính hóa lý của đất trong vùng sản xuất lúa mùa nổi làm cơ sở đối chứng các mô hình canh tác sản xuất thâm canh lúa 3 vụ trong vùng

8

Ths. Đặng Thị Thanh Quỳnh

Khảo sát hiện trạng kinh tế hộ và KAP của nông dân sản xuất nông nghiệp vùng canh tác lúa mùa nổi xã vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

9

Ths. Mai Xuân Thảo

Ks. Trần Xuân Long

Quan điểm của các bên liên quan về sản xuất lúa 3 vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh An Giang

10

Ths. Trương Ngọc Thúy

Kiến thức - Thái độ - Thực hành của nông dân trồng lúa đối với chương trình 1P5G  tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

11

Ks. Trần Xuân Long

Phân tích hiệu quả kinh tế và rủi ro của mô hình canh tác bắp lai tại huyện An Phú,tỉnh An Giang

12

Ts.Nguyễn Văn Kiền

Community resilience to floods: a case study of mobile kindergartens in the Mekong Delta, Vietnam (Khả năng phục hồi của cộng động với lũ: trường hợp mô hình giữ trẽ lưu động ở đồng bằng song cửu Long)

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập