Danh sách các đề tài cấp Trung tâm đã thực hiện năm 2014

Có 15 đề tài cấp Trung tâm đã thực hiện năm 2014

STT

Họ và tên

Tên đề tài

1

Ts.Hồ Thanh Bình

Khảo sát ảnh hưởng của một số loại bao bì lên chất lượng thương phẩm gạo lúa mùa nổi xã Vĩnh phước, Tri Tôn, An Giang

2

Ths.Lê Hữu Phước

Ths.Lê Thanh Phong

Ảnh hưởng của ba loại phân hữu cơ-vi sinh và ba liều lượng phân bón lên sự sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của cây Khoai mì (Manihot esculenta) tại xã Vĩnh Phước, Tri Tôn.

3

Ths.Lê Hữu Phước

Ths.Lê Thanh Phong

Ảnh hưởng của ba loại phân hữu cơ-vi sinh và ba liều lượng phân bón  lên sự sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế trên cây Kiệu (Allium chinense G.Don) tại xã Vĩnh Phước, Tri Tôn,năm 2014

4

Ths,Nguyễn Chí Thanh

Khảo sát hiện trạng sản xuất  cá tra bột ở tỉnh An Giang

5

Ths,Hồ Thị Ngân

Hiệu quả giải quyết việc làm trong vùng đê bao triệt để huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

6

Ts.Nguyễn Thị Thanh Xuân,
Ths.Nguyễn Thị Thái Sơn

Bước đầu khảo sát đa dạng nấm trong cây lúa và côn trùng thiên địch trên ruộng lúa mùa nổi tại xã Vĩnh Phước, H.Tri Tôn, An Giang

7

Ths,Lê Thanh Phong

Ths,Lê Hữu Phước

Phục hồi và phát triển các giống/dòng lúa mùa nổi địa phương tại An Giang

8

Ts.Nguyễn Văn Kiền

Đánh giá tiền khả thi phục vụ xây dựng đề án “phục hồi hệ thống canh tác lúa mùa nổi - màu” của 02 tiểu vùng thuộc xã Thạnh Mỹ Tây và Mỹ Phú, huyện Châu Phú tỉnh An Giang

9

Ths,Lê Hữu Phước

Ths,Lê Thanh Phong

Khảo sát đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất của một số giống/dòng khoai mì địa phương và nhập nội tại Trường Đại học An Giang

10

Ths,Huỳnh Ngọc Đức

Ths,Lê Công Quyền

Ths,Trịnh Hoài Vũ

Theo dõi lượng phù sa tích lũy và nguồn cá tự nhiên trên ruộng lúa mùa nổi ở huyện Tri Tôn, An Giang vào mùa lũ 2014

11

Ths,Lê Thị Phương Đông

Khảo sát Kiến thức – Thái độ - Thực hành (KAP) phòng bệnh cúm gia cầm của hộ tại huyện Châu Thành tỉnh An Giang

12

Ths,Đặng Thị Thanh Quỳnh

Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ thống canh tác nông lâm kết hợp vùng núi tỉnh An Giang: Trường hợp xã Lê Trì và xã An Cư

13

Ths,Trang Thị Mỹ Duyên

Đánh giá thực trạng canh tác xoài tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

14

Ths,Trần Văn Hiếu

Đánh giá hiện trạng sản xuất một số loại sản phẩm truyền thống tiềm năng chính của huyện Tri Tôn

15

Ths,Trịnh Phước Nguyên

Ths,Phạm Xuân Phú

Các yếu tố ảnh hưởng của các tổ chức đoàn thanh niến đến  nhận thức về tác động của biến  đổi khí hậu ở tỉnh An Giang

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập