Mid-term Review Seminar: “Hoa Hao Buddhist Charity as Alternative Development in Vietnam”

Sáng ngày 27/10/2016 tại Đại học Quốc gia Úc, Ths. Võ Duy Thanh* đã trình bày kết quả sơ bộ (Post-fieldwork Seminar) sau khi kết thúc nghiên cứu thực địa tại Việt Nam (8 tháng) cho luận án Tiến sĩ: “Hoa Hao Buddhist Charity as Alternative Development in Vietnam”.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm hiểu giá trị văn hóa của đạo Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) và quan niệm về trách nhiệm đối với xã hội thông qua hàng loạt các hoạt động từ thiện trong những năm gần đây. Hoạt động từ thiện xã hội của PGHH được xem như một cách tiếp cận độc lập để phát triển nông thôn vùng ĐBSCL. Nghiên cứu làm sáng tỏ những lý do cơ bản thúc đẩy tín đồ PGHH tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, cách thức huy động nguồn lực cộng đồng tham gia vào các hoạt động từ thiện, và tác động của các hoạt động từ thiện này đến các nhóm thụ hưởng khác nhau. Nghiên cứu được thực hiện thông qua quan sát các hoạt động từ thiện tại các nhà thuốc Nam, các tổ nhóm xây cầu và làm đường nông thôn, hoạt động cất nhà cho người nghèo, bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện, bếp cơm cho học sinh nghèo, v.v. tại một số địa phương tập trung đông tín đồ PGHH. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị tín ngưỡng độc đáo của đạo PGHH, cùng với lòng nhân ái của người dân Nam Bộ đã thúc đẩy tín đồ PGHH không ngừng tham gia vào hoạt động từ thiện xã hội, điều này đã đóng góp đáng kể vào việc cải thiện phúc lợi xã hội và các hoạt động phát triển nông thôn và tại các vùng nông thôn sâu vùng ĐBSCL. Hội thảo cũng trình bày kế hoạch để hoàn thành các Chương chính của luận án từ này đến cuối tháng 03/2019.

Buổi Seminar đã thu hút đông đảo các giáo sư, sinh viên nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc quan tâm đến chủ đề Việt Nam và Đông Nam Á. Hội đồng thành viên đánh giá cao kết quả nghiên cứu thực địa tại Việt Nam và hoàn thành đúng tiến độ công việc của chương trình nghiên cứu sinh.

Tác giả: Võ Duy Thanh

Hình ảnh buổi Seminar

*Tác giả hiện là nghiên cứu sinh ngành Nhân học (Anthropology) tại Khoa nhân học, Đại học Quốc gia Úc (ANU). 

 

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập