Báo cáo chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm NVIVO

Ngày 13/12, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển nông thôn Trường Đại học An Giang đã tổ chức báo cáo chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm NVIVO cho các cán bộ giảng viên của Trường và một số cơ quan ban ngành trong và ngoài Tỉnh.

Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề

Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ tham dự sử dụng hiệu quả phần mềm NVIVO trong nghiên cứu định tính, góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của các đơn vị. Báo cáo viên của lớp tập huấn là TS. Trần Anh Thông - Cán bộ thỉnh giảng Khoa Môi trường và Xã hội, Đại học Quốc gia Úc, Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu PTNT Trường ĐHAG.

Đại biểu các đơn vị tham dự tập huấn

Tại lớp tập huấn, các cán bộ tham dự đã được báo cáo viên hướng dẫn chi tiết các thao tác để phân tích dữ liệu định tính bằng phần mềm NVIVO như: tạo một dự án NVivo (NVivo project); nhập các nguồn dữ liệu vào dự án Nvivo (dữ liệu bao gồm: tài liệu dạng word, pdf, dạng web, audio, video,…); trích xuất tài liệu từ thư viện Endnote và nhập vào dự án NVivo; khám phá nội dung từ dữ liệu nhập từ Endnote, dùng lệnh truy vấn (Query); thiết kế mẫu nhập liệu (Data template) cho phỏng vấn sâu (In-depth interviews), thảo luận nhóm (Focus group discussions) và nhập vào dự án NVivo; tạo nút (Nodes) và thực hành mã hóa (Coding); tập hợp các dữ liệu theo nhóm trong lược khảo tài liệu, sử dụng khung ma trận (Framework matrices).

TS. Trần Anh Thông hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm NVIVO cho các thành viên tham dự

Buổi tập huấn đã giúp cho các thành viên tham dự hiểu rõ hơn về phần mềm và có thể thao tác cơ bản khi ứng dụng nghiên cứu trong thực tế. Để hiểu sâu hơn về phần mềm, bạn đọc có thể liên hệ với Trung tâm Nghiên cứu PTNT để được tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu.

 

Minh Mẫn - TTNC PTNT

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập