Hội thảo đầu bờ đánh giá giống lúa mùa nổi ở huyện Tri Tôn

Ngày 24/12/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn (TT NC&PTNT) - Đại học An Giang đã tổ chức buổi Hội thảo đầu bờ Đánh giá giống lúa mùa nổi tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đây là hoạt động “CỘNG ĐỒNG CÙNG TRỒNG, CHỌN GIỐNG VÀ BẢO TỒN LÚA MÙA NỔI TRUYỀN THỐNG” thuộc Dự án PAN AP – Trung tâm NC&PTNT.

Tham gia buổi hội thảo gồm Ths. Lê Thanh Phong - Phó giám đốc TT NC&PTNT, ông Tôn Long Ràng – Hội nông dân xã Vĩnh Phước, bà Võ Thị Ngọc Hiếu – Phòng Nông nghiệp huyện Tri Tôn. Cùng với các cán bộ Trung tâm, các nông dân ở xã Vĩnh Phước và Lương An Trà.

Tiếp nối Chuỗi các thí nghiệm thanh lọc (phục tráng) các giống lúa mùa nổi (LMN) của Trung tâm được thiết kế từ 2013. Từ nguồn sưu tập giống ban đầu với 187 dạng bông, đã chọn được 75 dòng thuần tốt để thử nghiệm tại huyện Tri Tôn, vụ mùa 2015-2016. Trong điều kiện không có lũ và hạn cuối vụ năm 2015, Trung tâm đã bảo vệ kết quả nghiên cứu thành công và nông dân đã chọn được 03 dòng thuần ưu tú để phục vụ cho công tác nhân và khảo sát giống ở vụ mùa 2016-2017. Đến vụ mùa 2016-2017, Trung tâm đã nhân và khảo sát 03 dòng thuần LMN (QT01, QT02 và QT03) có đặc tính nổi trội đã được chọn ở vụ trước tại ruộng của ông Nguyễn Văn Nào (nông dân xã Vĩnh Phước).

Để kết quả khách quan và có sự tham gia trong quá trình chọn tạo giống LMN cho địa phương mình, Trung tâm đã tổ chức buổi Hội thảo đầu bờ để đánh giá và chọn ra giống LMN tốt nhất từ 03 quần thể khảo sát. Biểu hiện về thời gian sinh trưởng, khả năng thích nghi, năng suất theo đánh giá của nông dân thì cả 03 giống đều rất tốt so với các ruộng LMN ngoài thí nghiệm (đánh giá của nông dân). Kết quả, nông dân đã chọn được 02 giống tốt nhất là QT01 và QT03. Cũng trong buổi hội thảo đánh giá này, Trung tâm đã cùng nông dân thảo luận và thống nhất đặt tên cho 02 giống LMN mới được chọn như sau: QT01 với tên là “Tây Đùm - Vĩnh Phước” và QT03 với tên là “Nàng Đùm - Vĩnh Phước”. Sau buổi hội thảo, có 10 hộ nông dân đã đăng ký nhận nguồn giống (cấp siêu nguyên chủng) mà họ mong muốn từ thí nghiệm để nhân giống LMN cho ruộng nhà, trong vụ mùa 2017-2018. Trung tâm cũng đã ghi nhận danh sách và sẽ gởi lại nguồn giống như bà con nông dân đăng ký sau khi thu hoạch xong.

Nhìn chung, buổi hội thảo đầu bờ diễn ra thành công và rất ý nghĩa trong việc (1) chọn ra được giống lúa mùa nổi có thời gian sinh trưởng ngắn hơn, năng suất cao hơn (so với giống Bông Sen củ và nguồn giống khác đang canh tác) và phù hợp nhất với điều kiện canh tác ở địa phương, (2) Việc cung cấp giống LMN mới sẽ cải thiện được phẩm chất gạo thương phẩm cho vùng, (3) Nâng cao nhận thức của nông dân trong khâu chọn giống và giữ giống LMN, cuối cùng (4) hội thảo đã đáp ứng đúng chủ trương của tỉnh An Giang về bảo tồn LMN và mục tiêu của hoạt động PAN AP là cộng đồng cùng nhau canh tác, chọn giống và bảo tồn giống lúa mùa nổi truyền thống.

Hoạt động “CỘNG ĐỒNG CÙNG TRỒNG, CHỌN GIỐNG VÀ BẢO TỒN LÚA MÙA NỔI TRUYỀN THỐNG” thuộc Dự án PAN AP – Trung tâm NC&PTNT cũng sẽ còn tiếp tục đồng hành với nông dân trồng LMN Tri Tôn đến giữa năm 2018.


Ks. Lâm Quốc Phương

Một số hình ảnh buổi hội thảo

Ths. Lê Thanh Phong trình bày kết quả nghiên cứu của Trung tâm - Ảnh: Nguyễn Chí Thanh

Nông dân ra ruộng đánh giá các quần thể LMN - Ảnh: Nguyễn Chí Thanh

Tôn Long Ràng – Hội nông dân xã Vĩnh Phước đang quan sát, đánh giá LMN - Ảnh: Nguyễn Chí Thanh

Một số hình ảnh về 02 giống lúa mùa nổi được chọn - Ảnh: Trương Minh Nhựt và Nguyễn Chí Thanh

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập