Bản tin vắn nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2018

Để phát triển bản ghi nhớ hợp tác giữa SEARCA (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture) và Trường Đại học An Giang trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn đã tăng cường hợp tác với SEARCA thông qua việc nộp hồ sơ và xin thực hiện nhiều dự án nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau do Searca tài trợ hằng năm.

Năm 2018, trong số 04 hồ sơ đã nộp Quỹ Tài trợ nhỏ của SFRT (Seed Fund for Research and Training) của SEARCA để được xem xét, Trung tâm có 03 hồ sơ đã được xét duyệt, đó là hồ sơ của Ts. Trần Anh Thông, Ncs. Đặng Thị Thanh Quỳnh, và Ths. Trang Thị Mỹ Duyên. 

Theo thông tin từ SEARCA, tổng cộng SEARCA cấp cho Đông Nam Á năm 2018 là 05 tài trợ cho dự án nghiên cứu nhỏ, nhưng Trung tâm đã được 03 suất. Đây là tiền đề rất quan trọng để Trung tâm phát triển đối tác với SEARCA.

Được biết từ năm 2014 đến năm 2017, Trung tâm đã nhận được 04 tài trợ từ SEARCA, các chủ dự án đó là: Ts. Nguyễn Văn Kiền (2014), Ths. Nguyễn Văn Thái (2016), Ths. Lê Thanh Phong (2016), và Ths. Đặng Minh Mẫn (2017). Vì vậy, tổng số tài trợ mà Trung tâm đã nhận từ SEARCA đến năm 2018 là 07. Các dự án được tài trợ được tổng hợp trong bảng sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập