Tổ chức các lớp tập huấn trong khuôn khổ dự án Nâng cao Năng lực Nghiên cứu và Sáng tạo cấp quốc gia tại Việt Nam (strEngthening National researcH And iNnovation Capacities in viEtnam)

Trong khuôn khổ dự án Nâng cao Năng lực Nghiên cứu và Sáng tạo cấp quốc gia tại Việt Nam (strEngthening National researcH And iNnovation Capacities in viEtnam) viết tắt là ENHANCE gồm 06 trường Đại học tại Việt Nam (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Huế, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang) và 3 trường Đại học Châu Âu (Universidad de Alicante (Tây Ban Nha), SlovenkÁ TechinickÁ Univerzita V Bratislave (Slovakia), Trường Đại học, Glasgow Caledoninan University (UK); Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu và sáng tạo cho cán bộ quản lý và giảng viên trong quản lý và thực hiện các chương trình đào tạo nhắm mục tiêu với các chủ đề liên quan được lựa chọn trên cơ sở phân tích SWOT chuyên sâu; Tăng cường năng lực liên kết giữa các trường nhằm xây dựng mạng lưới các cơ quan nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam.

Hiện nay, dự án đã triển khai xong các hợp phần về nghiên cứu khảo sát, đánh giá, tổ chức các hội thảo tập huấn ở các trường thành viên; mua sắm các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo.

Từ ngày 03,4,7,8,14,15/8/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn được Ban Quản lý dự án phân công phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn lại theo 06 module cụ thể như sau:

Module 1: Innovation and Research Funding: Concepts, theory, and good practices from Alicante University and AGU’s research projects do Ths. Nguyễn Văn Thái Trình bày

Module 2: Research management: Creating a research portfolio and strategies for business engagement do Ths. Lê Minh Tuấn Lâm và Hồ Thu Ba trình bày

Module 3: Formalised Procedures: Intellectual Property and Contractual Framework do TS. Hồ Thanh Bình và TS. Trần Lê Đăng Phương trình bày

Module 4: Research Evaluation 2– its impact on management, innovation and implementation in practice do Ths. Lê Thanh Phong trình bày

Module 5: Spin-off companies –business plan, co-operation, competitiveness Case study: spin-off companies at other universities do Ông Trương Thành Đạt trình bày

Module 6: Strengthening Research Proposals through Peer Review do PGS. TS. Võ Lâm trình bày

Mỗi chuyên đề thu hút sự quan tâm của giảng viên, sinh viên nghiên cứu, cán bộ quản lý và các đoàn thể chính trị, doanh nghiệp quan tâm, thảo luận sôi nổi các chủ đề của lớp tập huấn.

Kết thúc các lớp tập huấn, ban tổ chức đã phát phiếu yêu cầu đánh giá mức độ đáp ứng được các kỳ vọng của học viên. Đa số đều đánh giá cao và mong muốn nhà trường cần nhân rộng các lớp này.


ThS. Trịnh Phước Nguyên

Một số hình ảnh các lớp tập huấn

Ths. Nguyễn Văn Thái thuyết trình Module 1 - Ảnh: Nguyễn Chí Thanh

Ths. Lê Minh Tuấn Lâm và Hồ Thu Ba thuyết trình Module 2 - Ảnh: Nguyễn Chí Thanh

TS. Trần Lê Đăng Phương thuyết trình Module 3 - Ảnh: Nguyễn Chí Thanh

Ths. Lê Thanh Phong thuyết trình Module 4 - Ảnh: Võ Văn Ốc

Ông Trương Thành Đạt thuyết trình Module 5 - Ảnh: Võ Văn Ốc

PGS. TS. Võ Lâm thuyết trình Module 6 - Ảnh: Nguyễn Chí Thanh

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập