TS. Nguyễn Văn Kiền

- Chức vụ:

 • Giám đốc
 • Tổ trưởng tổ Môi trường và Biến đổi khí hậu

- Học vị:

 • Sau tiến sĩ (Post doc): Trường ĐHQG Úc (12/2014 - 12/2016)
 • Tiến sỹ: Xã hội học (Úc)
 • Thạc sỹ: Quản lý Môi trường và Phát triển (Úc)
 • Kỹ sư: Quản lý đất đai (Đại học Cần Thơ)

- Năm sinh: 12-12-1977

- Quê quán: Mỹ Tú - Sóc Trăng

- Địa chỉ liên lạc:

- Lĩnh vực chuyên sâu:

 • Đánh giá tác động xã hội và môi trường đối với dự án phát triển,
 • Đánh giá tính dễ tổn thương và khả năng phục hồi với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long,
 • Đánh giá tác động đối với dự án phát triển,
 • Phân tích quản trị nước và nông nghiệp,
 • Kinh nghiệm tốt khi làm việc với cộng đồng nông thôn và người Khmer vùng ĐBSCL,
 • Phân tích khung sinh kế bền vững.

Lý lịch khoa học (CV)

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

 • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập