ThS. Nguyễn Văn Thái

- Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Thạc sĩ           

 - Năm sinh: 1987

 - Quê quán: Mỹ Phú, Châu Phú, An Giang

 - Địa chỉ liên hệ

Số di động: +84 986946486

Email: nvthai@agu.edu.vn 

- Lĩnh vực chuyên sâu: Khoa học xã hội và xã hội học

- Lý lịch khoa học (CV)

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập