Phát triển Nông thôn

UBND tỉnh An Giang vửa ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND, ngày 3/3/2014 phê duyệt Kế hoạch Dạy nghề, Giải quyết việc làm năm 2014. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2014, tuyển sinh đào tạo nghề cho 27.000 người (trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 13.000 người), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 33,50%. Giải quyết việc làm cho 35.000 lao động. Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 4%; nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn lên trên 84%.

Lượt xem: 1,204

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập