Phổ biến chính sách

Dân gian có câu “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, nhưng riêng đối với cây lúa mùa nổi thì yếu tố giống rất quan trọng, bởi vì trồng cây lúa này không có nhu cầu bón phân hóa học (hoặc chỉ bón rất ít, khoảng 5kg/công đất để cho lúa vượt theo nước trong điều kiện nước chụp nhanh quá, bà con sợ lúa bị nhấn chìm). Yếu tố nước thì đặc điểm cây lúa này có thể sống trong điều kiện khô hạn rất tốt, đồng thời thích nghi rất tốt với điều kiện ngập lụt sâu ở ĐBSCL vào các tháng mùa nước nổi.

Lượt xem: 2,450

Để thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU về việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Tỉnh ủy, ngày 08/4/2014, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lượt xem: 800

Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định của pháp luật góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản địa phương, theo đó ngày 11/02/2014 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

Lượt xem: 941

UBND tỉnh An Giang vửa ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND, ngày 3/3/2014 phê duyệt Kế hoạch Dạy nghề, Giải quyết việc làm năm 2014. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2014, tuyển sinh đào tạo nghề cho 27.000 người (trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 13.000 người), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 33,50%. Giải quyết việc làm cho 35.000 lao động. Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 4%; nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn lên trên 84%.

Lượt xem: 1,204

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ban hành ngày 11/05/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Chi tiết xem tập tin đính kèm.

Lượt xem: 731

Trang

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,098

Đăng nhập