Ths. Trang Mỹ Duyên

- Chức vụ:

  • Giảng viên
  • Thành viên tổ Phát triển nông thôn

- Học vị:

  • Thạc sỹ: Quy Hoạch Phát Triển Vùng và Nông Thôn (AIT-Thai Lan)
  • Cử nhân: Kinh tế Nông nghiệp (Đại học Nông lâm TP.HCM)

- Năm sinh: 04-09-1979

- Quê quán: Phú Tân, An Giang

- Địa chỉ liên lạc:

- Lĩnh vực chuyên sâu:

  • Kinh tế nông nghiệp
  • Phát triển cộng động
  • Tín dụng nông thôn
  • Kinh tế hợp tác

Lý lịch khoa học (CV)

Vietnam Field School 2016

Dự án

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Đối tác

Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

Đăng nhập