txlong

Ks. Trần Xuân Long

- Chức vụ: Chuyên viên nghiên cứu

  - Học vị:

  • Kỹ sư: Phát triển Nông thôn (Đại học An Giang)

  - Năm sinh: 26-03-1982

  - Quê quán: Tỉnh Quảng Trị

  - Địa chỉ liên lạc:

  - Lĩnh vực chuyên sâu:

  • Đánh giá rủi ro thiên tai, dễ bị tổn thương và thích ứng ở cấp hộ
  • Phân tích sinh kế

  Lý lịch khoa học (CV)

   

  Vietnam Field School 2016

  Dự án

  Lịch sự kiện

  CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
   
   
   
   
   
   
  1
   
  2
   
  3
   
  4
   
  5
   
  6
   
  7
   
  8
   
  9
   
  10
   
  11
   
  12
   
  13
   
  14
   
  15
   
  16
   
  17
   
  18
   
  19
   
  20
   
  21
   
  22
   
  23
   
  24
   
  25
   
  26
   
  27
   
  28
   
  29
   
  30
   
  31
   
   
   
   
   
   

  Đối tác

  Thống kê

  • Lượt truy cập 43,066

  Đăng nhập