Thấy được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển lúa mùa nổi – cây màu xã Vĩnh Phước trên cơ sở Chủ trương của UBND tỉnh An Giang và UBND huyện Tri Tôn, Trung tâm NC&PTNT – Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông thôn mạnh dạng tiến hành phối hợp với UBND xã Vĩnh Phước khảo sát, phân tích và hình thành dự án nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây lúa mùa nổi-màu Vĩnh Phước 2013 – 2016. Hiện nay dự án đang triễn khai năm thứ 1, và bắt đầu được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể, và các cơ quan quốc tế. Kể từ tháng 3 năm 2013 TT NC&PTNT cùng phối hợp với UBND xã Vĩnh Phước và các đơn vị có liên quan đã triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao liên quan đến bảo tồn lúa mùa nổi – màu cụ thể như sau:

 1. Nâng cao nhận thức cộng đồng về hướng đến nông nghiệp bền vững và nông nghiệp an toàn;
 2. Nâng cao khả năng họp tác giữa các hộ trồng lúa nổi bằng việc thành lập Tổ hợp tác để cùng thống nhất ý chí và hành động trong nông dân;
 3. Tập huấn về kỹ thuật, nâng cao năng lực thị trường và kinh doanh, và nâng cao các kỹ năng cơ bản trong việc hợp tác sản xuất cho bà con nông dân trồng lúa mùa nổi;
 4. Liên kết nông dân trồng lúa mùa nổi – màu đến các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp, doanh nghiệp du lịch và các nhà khoa học nghiên cứu về nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững thông qua các hội thảo gắn kết thị trường tiêu thụ;
 5. Thực hiện các thí nghiệm thay thế dần phân bón hóa học bằng các sản phẩm vi sinh – hữu cơ để nâng giá trị sản phẩm, nâng thu nhập của người dân;
 6. Từng bước nghiên cứu cải thiện giống lúa mùa nổi đã bị thoái hóa sau nhiều năm người dân lưu giống;
 7. Thực hiện các thí nghiệm và các đánh giá về đa dạng sinh học trên hệ thống cây trồng, côn trùng và quần thể lúa mùa nổi tại địa phương để hướng đến bảo tồn nguồn giống lúa mùa nổi bản địa;
 8. Thực hiện các thí nghiệm chứng minh sản phẩm từ gạo lúa mùa nổi là sản phẩm sạch, không có dư lượng thuốc BVTV và các thành phần dinh dưỡng khác trong gạo lúa mùa nổi có vai trò như thực phẩm chức năng, rất tốt cho sức khỏe người tiêu dùng;
 9. Chứng minh Hệ thống lúa mùa nổi – màu là hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững đáp ứng với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thích ứng với biến đổi khí hậu;
 10. Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và quảng bá sản phẩm lúa mùa nổi đến các đối tượng người tiêu dùng thông qua các phương tiện truyền thông và thông qua các hội thảo hội nghị khoa học trong và ngoài nước;
 11. Tìm kiếm các nguồn Dự án tài trợ từ bên ngoài để hướng các hoạt động nghiên cứu chuyển giao kết quả theo chiều sâu nhằm đáp để nâng cao khả năng duy trì hệ thống lúa mùa nổi – màu để phục vụ cho công tác bảo tồn nguồn gen quý lúa mùa nổi và ứng phó với biến đổi khí hậu;

Với những nhận định được rút ra như vậy, Trung tâm NC&PTNT đã ký Bảng ghi nhớ hợp tác giữa UBND xã Vĩnh Phước vào ngày 05/04/2013, để thực hiện các vấn đề được đặt ra, như trên. Thông qua thỏa thuận này làm cơ sở để Trung tâm thực hiện các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật để bảo tồn lúa mùa nổi – màu tại địa phương. Các hoạt động nghiên cứu năm trước sẽ là cơ sở đề xuất các hoạt động thực hiện năm sau. Các phát hiện mới về vấn đề thực tế tại địa phương sẽ được Trung tâm xét và đề xuất thực hiện cho năm kế tiếp. Đây là một chương trình rất lĩnh hoạt, các phát hiện mới cũng là tiền đề để Trung tâm đề xuất với các nhà tài trợ có liên quan để tìm nguồn kinh phí thực hiện. Kế hoạch nghiên cứu từng năm cũng được công bố cho UBND xã Vĩnh Phước và nông dân vùng dự án biết rõ và cũng gởi báo cáo tổng kết đến Bộ phận thường trực UBND tỉnh An Giang. Dự kiến, sau mỗi năm thực hiện sẽ có 01 Hội thảo để tổng kết tất cả các hoạt động để cơ quan quản lý các cấp và người dân địa phương nắm rõ.

Lượt xem: 11,150

Video lúa mùa nổi

Đối tác

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Thống kê

 • Lượt truy cập 5,779

Đăng nhập