Hoạt động nghiên cứu Khoa học

Nguồn kinh phí: ĐTCS cấp Trung tâm NCPTNT

Mục tiêu của đánh giá tiền khả thi

Mục tiêu chung của nghiên cứu

Mục tiêu chính của đánh giá tiền khả thi cho huyện Châu Phú là nhằm tìm ra các cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học để phục vụ xây dựng đề án phục hồi và phát triển hệ sinh thái lúa mùa nổi-cây màu làm cơ sở để ra quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng của một số địa phương trong huyện theo hướng bền vững về môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Lượt xem: 353

Enhancing resilience of the community through climate change adaptation: Research and training activities for preservation and development of floating rice – vegetables farming systems in Vinh Phuoc commune, Tri Ton District, An Giang province, in the Mekong Delta, Vietnam

Project leader: Dr. Nguyen Van Kien – Director of RCRD

Funded by SEARCA (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture) under Seed Fund for Research and Training (SFRT)

Duration: one year (January 2014 – January 2015)

Lượt xem: 263

Mục tiêu:

 • Tìm ra các giống/dòng khoai mì thích hợp, ngắn ngày phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương và có chất lượng sản phẩm phù hợp với thị trường.
Lượt xem: 305

Mục tiêu:

 • Nghiên cứu về bao bì và kỹ thuật bảo quản sản phẩm gạo lúa mùa nổi khi tiến hành thương mại hóa.
Lượt xem: 272

Mục tiêu:

 • Chứng minh sản phẩm lúa mùa nổi có các thành phần dinh dưỡng thực phẩm chức năng có lợi cho những người gia, những người bị bệnh tiểu đường.
Lượt xem: 297

Mục tiêu:

 • Đánh giá mức độ lẫn tạp dựa vào kiểu hình và kiến thức bản địa của các giống lúa mùa nổi trong quần thể lúa mùa nổi được trồng tại địa phương An Giang và Đồng Tháp;
 • Thanh lọc, tìm ra các giống lúa mùa truyền thống vẫn còn tồn tại tại địa phương dựa trên nguồn kiến thức bản địa, nhằm có được nguồn vật liệu khởi đầu để phục vụ cho việc khảo sát sơ khởi, so sánh năng suất và chất lượng các giống lúa mùa nổi đang tồn tại tại Tri Tôn trong thời gian sắp tới;
 • Khảo sát sơ khởi các nguồn vật liệu có được dựa trên kiến thức bản địa để phục vụ cho việc thuần hóa giống/dòng lúa mùa nổi;
 • Nâng cao độ thuần (kiểu hình) của giống lúa mùa nổi Bông Sen (Phục tráng giống) nhằm phục vụ cho nhân giống và thương mại hóa trong những năm tiếp theo.
Lượt xem: 325

Mục tiêu:

 • Phân lập các giống loài nấm sống trong thân cây lúa (fungal endophytes) và khảo sát thành phần côn trùng thiên địch trên ruộng lúa mùa nổi.
Lượt xem: 330

Mục tiêu:

 • Xác định ảnh hưởng của 03 loại phân bón hữu cơ vi sinh lên sinh trưởng và năng suất và hiệu quả kinh tế của cây Khoai mì khi giảm lượng phân bón hóa học NPK ở 03 mức độ 50%, 25% và 00% so với nông dân.
 • Chọn được liều lượng phân NPK thấp và loại phân hữu cơ vi sinh thích hợp nhất (trong 3 loại: Bình Điền Mekong, Ecofarm và Dasvila) so với đối chứng của nông dân (100% NPK, không phân vi sinh).
 • So sánh hiệu quả kinh tế của từng nghiệm thức để chọn ra loại phân HCVS và mức độ NPK thấp nhất, có hiệu quả kinh tế.
Lượt xem: 698

Mục tiêu:

 • Xác định ảnh hưởng của 03 loại phân bón hữu cơ vi sinh lên sinh trưởng và năng suất của cây Kiệu khi giảm lượng phân bón hóa học NPK ở 03 mức độ 75%, 50% và 25% so với nông dân.
 • Chọn được liều lượng phân NPK thấp và loại phân hữu cơ vi sinh thích hợp nhất (trong 3 loại: Bình Điền Mekong, Ecofarm và Dasvila) so với đối chứng của nông dân (100% NPK).
 • So sánh hiệu quả kinh tế của từng nghiệm thức để chọn ra loại phân HCVS và mức độ NPK thấp nhất, có hiệu quả kinh tế.
 • Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học như là một biện pháp kết hợp, hướng đến canh tác rau màu an toàn, thân thiện môi trường.
   
Lượt xem: 361

Mục tiêu:

 • Ghi nhận quá trình canh tác lúa nổi vào mùa lũ và những ích lợi của nó mang lại (hữu cơ) cho mùa vụ màu vào mùa khô.
 • Lịch sử của cây lúa nổi ghi nhận qua ý kiến của người dân, cơ quan địa phương hoặc nhà khoa học.
 • Làm tư liệu để giới thiệu nhằm quảng bá hình ảnh cây lúa nổi đến với du khách, người dân, các nhà khoa học.
Lượt xem: 357

Trang

Video lúa mùa nổi

Đối tác

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Thống kê

 • Lượt truy cập 5,793

Đăng nhập