Chi tiết nội dung

  • Bảo tồn nguồn gen quí lúa mùa nổi, thích ứng với lũ lụt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
  • Bảo tồn hệ thống canh tác Lúa mùa nổi – màu – và khai thác nguồn lợi tự nhiên bền vững và gắn với phát triển du lịch nông nghiệp.
  • Hướng đến nông nghiệp an toàn, sạch và hữu cơ.
  • Bảo tồn đa dạng sinh học trên ruộng lúa mùa nổi.
  • Hướng đến sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
  • Làm đối chứng với các hệ thống canh tác thâm canh sản xuất lúa.
Lượt xem: 656

Video lúa mùa nổi

Đối tác

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập 5,793

Đăng nhập