Chi tiết nội dung

Ts. Nguyễn Văn Kiền

Trưởng nhóm

Chuyên gia về biến đổi khí hậu, sinh kế, hệ thống canh tác lúa mùa nổi

Xem lý lịch khoa học >>>

Ths. Lê Thanh Phong

Thành viên

Chuyên gia về chọn lọc giống lúa mùa nổi, phát triển cây màu trên nền đất lúa nổi

Xem lý lịch khoa học >>>

Ts. Hồ Thanh Bình

Phó CN khoa NN & TNTN

chuyên gia nghiên cứu chất lượng gạo lúa nổi và bảo quản sau thu hoạch

Xem lý lịch khoa học >>>

Ts. Nguyễn Thị Thanh Xuân

Phó BM Khoa học Cây trồng, khoa NN&TNTN

Chuyên gia về đa dạng sinh học trên ruộng lúa nổi

Xem lý lịch khoa học >>>

Ths. Huỳnh Ngọc Đức

BM PTNT& QLTNTN, Khoa nông nghiệp &TNTN

chuyên gia khoa học đất và hệ thống cây trồng

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Lê Hữu Phước

 

BM Khoa học cây trồng, khoa NN&TNTN

chuyên gia cây màu trên đất lúa nổi và bảo vệ thực vật

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Phạm Duy Tiễn

BMPTNT & QLTNTN, khoa NN&TNTN

chuyên gia khoa học đất, GIS và media

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Trang Thị Mỹ Duyên

TTNTPTNT

chuyên gia về nhãn hiệu hàng hóa, du lịch sinh thái, và tổ hợp tác

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Đặng Thị Thanh Quỳnh

TTNCPTNT

chuyên gia về nghiên cứu kinh tế xã hội trên vùng lúa nổi

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Trần Văn Hiếu

BM PTNT&QLTNTN, Khoa NN&TNTN

chuyên gia chuỗi giá trị lúa mùa nổi

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Nguyễn Thái Sơn

BM KH Cây trồng, Khoa NN&TNTN

chuyên gia côn trùng học trên ruộng lúa nổi

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Nguyễn Minh Châu

Khoa Kinh tế QTKD

chuyên gia về tổ hợp tác

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Cao Minh Toàn

Khoa KT QTKD

chuyên gia nhãn hiệu hàng hóa, kinh tế địa phương

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Trịnh Hoài Vũ

BM CNSH, Khoa NN&TNTN

chuyên gia đa dạng sinh học thực vật ruộng lúa nổi

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Lê Công Quyền

BM Thủy Sản, Khoa NN&TNTN

chuyên gia đa dạng động vật thủy sinh trên ruộng lúa nổi

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Trần Nghĩa Khang

BM CNTP, khoa NN&TNTN

chuyên gia công nghệ sau thu hoạch

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Đặng Minh Mẫn

TTNCPTNT

chuyên gia chuỗi giá trị

Xem lý lịch khoa học >>

Ths. Trương Ngọc Thúy

TTNCPTNT

chuyên gia phát triển cộng đồng

Xem lý lịch khoa học >>

 

Lượt xem: 888

Video lúa mùa nổi

Đối tác

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập 5,779

Đăng nhập