Chi tiết nội dung

Bài tham luận  này nhằm mục đích  (1) lược khảo kinh nghiệm thích  ứng với lũ của một số  nước  trên thế  giới  cụ  thể  là  ở  Hà Lan, (2)  lược  khảo tổng quan các nghiên cứu về  lúa mùa nổi trên thế  giới, cũng như khu vực Đông Nam Á  và vùng  Đồng  bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)  từ  các báo cáo khoa học của Viện nghiên cứu lúa Quốc tế  (IRRI) và khảo sát thực địa tại địa bàn xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang làm cơ sở thuyết minh sự cần thiết của việc phục hồi hệ thống canh tác lúa mùa nổi-cây màu làm cơ sở để thích ứng với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL. Trên cơ sở tóm lược kết quả của các nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái, và môi trường sống của lúa mùa nổi (LMN) trên thế giới và kết quả  khảo sát thực địa  mô hình canh tác lúa-màu  tại xã Vĩnh Phước  trong năm 2013,  tác giả  đề  xuất cần nên bảo tồn và phát triển lại hệ  thống sản xuất lúa mùa nổi  –  cây màu  ở  những vùng đất ngập lũ sâu, khó phát triển đê bao khép kín, với các lý do sau: (1)  thích nghi tốt với điều kiện ngập sâu, đất phèn trung bình đến nặng, (2) tạo không gian để  chứa nước lũ, giảm áp lực vỡ  đê ở những vùng lân cận, (3) tao nơi cư trú và sinh sản cho nhiều loài cá nước ngọt, (4) ứng phó tốt với biến đổi khí hậu trong điều kiện lũ có xu hướng bất thường, và hệ  thống cây màu mùa khô thích nghi tốt với điều kiện khô hạn nhờ  vào lớp phủ  dày từ  rơm gạ  lúa mùa nổi,  (5) bảo tồn nguồn gen quí góp phần bảo tồn tính đa dạng sinh học của vùng ĐBSCL, (6) nâng cao thu nhập cải thiện sinh kế cho người nghèo và (7) hướng đến nông nghiệp xanh.

Việc phục hồi và phát triển hệ sinh thái lúa mùa nổi-cây màu ở ĐBSCL có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu: (1) bảo tồn nguồn gen quí hiếm và tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái lúa mùa nổi-cây màu độc đáo này; (2) tạo không gian cho lũ, giảm áp lực vỡ  đê,  ứng phó với biến đổi khí hậu, (3) là vùng đối chứng để  nghiên  cứu so sánh về  tính bền vững về  sinh thái và môi trường, đa dạng sinh học so với hệ  thống thâm canh lúa, (4) trả  lại nơi cư trú của nhiều loài cá nước ngọt, (4)  ứng phó điều kiện hạn, xâm nhập mặn, (5) bảo tồn nguồn gen quíhiếm, và (6) nâng cao thu nhập cải thiện sinh kế  cho người nghèo và (7) hướng đến nông nghiệp xanh.

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Lượt xem: 432

Video lúa mùa nổi

Đối tác

Lịch sự kiện

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập 5,833

Đăng nhập