Viện Biến đổi Khí hậu Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức - Sự kiện

Hội thảo tập huấn “Capacity building for measuring multi-hazard livelihood security and resilience in the lower Mekong Basin”

Nằm trong các hoạt động của dự án APN Mạng lưới nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương, Viện Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề “Capacity building for measuring multi-hazard livelihood security and resilience in the lower Mekong Basin”

Xem chi tiết

Thông báo mới

Lịch sự kiện

Hình ảnh

Lĩnh vực hoạt động

Đối tác